Hoe kan je plotseling lactose intolerant worden?

Une jeune femme se demande comment on devient intolérant au lactose en mangeant son yaourt au muesli

Lactose en lactosevrije voeding zijn de laatste jaren in belang gestegen. Als je zelf al geen lactose vermijdt, ken je vast wel iemand die dit doet omdat het bij hem of haar darmongemakken veroorzaakt. Op het internet vind je een overvloed aan informatie, maar hoe word je van de ene op de andere dag lactose-intolerant? Het antwoord in dit artikel.

Lactose (of melksuiker) is aanwezig in melk van dierlijke afkomst (koemelk, geitenmelk, schapenmelk…) en wordt bij de vertering gesplitst in twee moleculen, glucose en galactose, die door het organisme kunnen worden opgenomen. Voor de splitsing van lactose is lactase, een enzym, in voldoende hoeveelheden nodig.

Lactose malabsorptie is geen lactose-intolerantie

De vertering van lactose gaat vanzelf achteruit met de leeftijd. Dit is het gevolg van de natuurlijke achteruitgang van de lichamelijke productie van een bepaald enzym, namelijk lactase. Dit enzym wordt aangemaakt door het lichaam en is noodzakelijk voor de vertering van lactose, zodat deze kan worden opgenomen door het lichaam.

  • Wanneer dit enzym in gedaalde hoeveelheden aanwezig is in de darmen, spreekt men van een lactose maldigestie, een verstoorde vertering.
  • Wanneer de hoeveelheid verder afneemt en dit symptomen veroorzaakt, gaat het om een lactose-intolerantie.

Bij een lactose maldigestie zijn de symptomen minder uitgesproken of komen zelfs helemaal niet tot uiting in vergelijking met lactose-intolerantie. Wel kan een verstoorde vertering van lactose uiteindelijk leiden tot een lactose-intolerantie met het opkomen van één of meerdere symptomen.

De lactose komt in dit geval terecht in de darmen waar het fermenteert en flatulentie, diarree of krampen veroorzaakt. Bij een lactose maldigestie wordt de inname van kleine hoeveelheden lactose alsnog aanbevolen (bijvoorbeeld 1 tot 2 glazen melk verspreid over de dag).

 

Lactose-intolerantie komt in kleine mate voor, terwijl lactose-maldigestie 70 tot 75% van de populatie treft.

 

Is lactose-intolerantie erfelijk?

Doorheen de jaren is het steeds duidelijker geworden dat de vertering van lactose in bepaalde etnische groepen sterker verstoord wordt dan in andere. Zo komt lactose malabsorptie vaker voor bij personen afkomstig van Azië, Zuid-Amerika, Afrika en Australië.

De genen hebben dus wel degelijk een invloed op de mogelijkheid om lactose al dan niet te verteren. Er kan echter niet op voorhand bepaald worden of een lactose malabsorptie een lactose-intolerantie zal veroorzaken. Daarnaast wordt een intolerantie zelden bij een hele familie vastgesteld, maar komt het eerder voor bij één enkel gezinslid.

Verwar de lactose-intolerantie niet met een koemelkeiwitallergie! De symptomen zijn veel ernstiger en kunnen naast darmongemakken ook huidproblemen en astma veroorzaken.

>> Lees hier hoe je kan nagaan of je lactose-intolerant bent

 

Referentie: World Gastroenterology Organisation, www.worldgastroenterology.org, geraadpleegd in november 2018.